مصطفی احمدی

ceo

آقا مصطفی احمدی اسما مدیرعاملمون هستن اما خیلی راحت بدون اغراق میشه گفت، یک دوست صمیمی و همراه و همکار تک تک ما ها به حساب میان که تواضعشون رو میرسونه.
به شدت نقد پذیرن اصن دوست دارن برین تو اتاقشون نقد کنین و پیشنهاد بدین برای بهتر شدن مجموعه.😇
رئیس آقای ما تو کار و مدیریت کارها واقعا جدی هست اما وقتی بحث شوخی و صحبت و خنده میشه خودشون اولین نفرن که میگن و میخندن.☺️😁
مدیر عامل فرادیتا از اون تیپ آدم هاست که خیلی جوش بقیه رو میزنه و خیلی هم دعا میکنه برای همه.
هر وقت از مجردیتون خسته شدین بیاین تا اقای احمدی ما پیوندتون بده به نیمه گم شدتون 💝 چون دستش همیشه توکار امر خیره برای مجردا و دنبال شوهر دادن دخترا و داماد کردن پسرا🤩