حسین یوسفی

senior seo specialist

حسین آقای یوسفی جز اون سرتیم‌های غیرتی طور شرکت هستند.
طوری که جلو حسین آقا به اعضا تیمشون نمیشه گفت بالا چشمتون ابروئه 🧔🏻

گوگل هم دوست صمیمی آقای یوسفی تیم ماست. رو صندلیشون نشستن ها ولی یک پاشون تو شرکت یک پاشون تو کشورهای خارجی برای درست کردن اکانت، حساب و فهمیدن حرف حساب گوگلی که هر دقیقه یک آپدیت میده

آقای یوسفی علاوه بر اینکه به کارش خیلی اهمیت میده و از جون و دل مایه میذاره یک مشاور و راهنما خوب برای تک تک بچه هاست. برای همین که همیشه کلی آدم دور میزشن 🤩

راستی نماز جماعت هم پشت سر ایشون خونده میشه برای همین تو فرادیتا به امام حسین معروف شدن.📿

خلاصه که گوگل بازی خواستین بکنین ایشون و تیمشون که خیلی هم غیرت دارن روش در خدمت شمان.