اگر جزو کاربران اندروید هستید، قطعا تابحال نام فایل APK را زیاد شنیده‌اید. برای نصب صحیح اپلیکیشن‌ها روی دستگاه اندرویدی، به فایل APK نیاز است. فایل‌ APK فرمت هسته‌ای است که اندروید برای توزیع و نصب اپلیکیشن‌ها از آن استفاده می‌کند. اما تمام این ماجرا به قبل از جایگزینی فایل apk با aab در آگوست… ادامه خواندن فایل aab در اندروید چیست و چه تفاوتی با apk دارد؟